SERMAYE PYASASI KURULU Nedir? - Sermaye Piyasas Kurulunun Grevleri? - Sermaye Piyasas Kurulunun Amac Nedir? - Sermaye Piyasas Kurulunun Kurulu Amac Nedir Sorularnn yantlarn konumuz iinde bulabilirsiniz.

Sermaye Piyasas Kurulunun Amac
Sermaye Piyasas Kurulu, SPKnn kendisine verdii grevleri yerine getirmek zere kurulmu, tzel kiilie sahip bir kurulutur.

Kurulun kurulu aamalar yasada akca belirtilmitir. Sermaye Piyasasnn gven, aklk ve kararllk iinde almasn salamak, kurulan bal amacdr. Kurul ayrca, kamunun aydnlatlmas, tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarnn korunmas, mlkiyetin yaygnlatrlmas ve borsann gelimesini salayacak ortamn hazrlanmasn ngrr. Bunun iin denetleme, inceleme, aratrma ve aklamalar yapar. Kurulun genel amalar ise, tasarruflar lke ekonomisinin yararna ynlendirmek ve halkn ekonomik kalknmay etkin bir ekilde katlmasn salamak olarak zetlenebilir.
Bir d denetleme gzetim ve dzenleme kurumu olan Kurul, yetkilerini kendi sorumluluu altnda bamsz olarak kullanr.
Grev ve Yetkileri
Sermaye Piyasas Kurulunun grev ve yetkileri yasa ve ynetmelikler ile belirlenmitir. Bu grev ve yetkiler:
-Sermaye piyasas aralarnn ihracn, halka arz ve sat artlarn dzenlemek ve denetlemek,
-hra ya da halka arz olunacak sermaye piyasas aralarn Kurul kaydna almak ve kamu yararnn gerektirdii durumlarda halka arz ve satn geici olarak durdurmak,
-Varla dayal menkul kymetlerin artlarn ihra ve arz ilkelerini dzenlemek, gerektiinde finans ortaklklar , risk sermayesi yatrm fonlar, risk sermayesi yatrm ortaklklar ile risk sermayesi ynetim irketlerini denetlemek,
-Bamsz denetim kurulularnn kurulu ve alma esaslarn belirlemek ve yetkili kurulular ilan etmek,
-Kamunun aydnlatlmasn salamak amacyla genel ve zel nitelikte kararlar almak ve finansal tablo ve raporlarn standartlarn belirlemek, kendisine iletilen denetim raporlarn incelemek,
-hralarn, sermaye piyasas kurumlarnn, borsalar ve tekilatlanm dier piyasalarn yasaya uygunluunu izlemek ve denetlemek,
-Sermaye piyasasn ilgilendiren her trl yayn izlemek, yanltc olanlar yasaklamak,
-Halka ak anonim ortaklklarn genel kurullarnda, vakeleten oy kullanlmas ile ilgili esaslar belirlemek,
-Menkul kymetlerin geri alma ve satma taahhtl ile alm satm ilemleri ve aa sat ile ilikili kurallar belirlemek,
-lgili Bakanca istenecek incelemeleri yapmak, almalar hakknda ilgili Bakana rapor vermek ve sermaye piyasas ile ilgili mevzuat deiiklikleri hakknda nerilerde bulunmak.
rgt Yaps

Kurul biri bakan olmak zere yedi yeden oluur. Kurul Bakan, Bakanlar Kurulu tarafndan atanr. Kurul yelerinin yksek renim grme (zellikle iletmecilik, iktisat, maliye, bankaclk ve hukuk dallarnn birinde) olmas gerekir. Grev sreleri yldr.
Merkezi Ankarada bulunan Kurulun st rgt, Kurul Bakan ve yeleri ile Kurul bakanna bal Genel Sekreterlikten oluur. Kurul karar organn, Genel Sekreterlik ise yrtme organn oluturur. Kurul Bakan, karar organ yannda yrtme organnn da badr. Kurulun rgt yaps aadaki emada gsterilmitir.